UP ROM VÀ FIRMWARE

[ Hướng Dẫn ] Up Firmware Cho VinaBox X3

[ Hướng Dẫn ] Up Firmware Cho VinaBox X3

Hướng dẫn update firmware cho Model Vinabox X3 A. Công cụ cần thiết + Driver-Assitant_v4.4 + USB_Burning_Tool_v2.0.5 + Dây cab USB hai đầu + Một chiếc tăm nhọn + Firmware cho Vinabox X3 B. Các bước tiến hành...
  • Hotline: 0772220288